Ett av vår nutids största diskussionsämnen är nog fysisk aktivitet och träning av olika slag. Hur skall man träna bäst? Hur ofta? Kan man träna när man har ont i halsen? Att träna är en del av människors vardag oavsett om man vill eller inte. Det finns olika sorters träning, en del föredrar att ta ut sig totalt och bada i svett när man är klar medan andra föredrar att satsa på den träning man får i vardagen, genom hushållsaktiviteter och arbete.

Individanpassning

Träning bör anpassas efter individen för att hållas på en gynnsam, positiv och rolig nivå. En människa som är i dålig form kommer inte klara att ta sig ur den ifall man går för hårt fram från början. Hur skall man då tänka för att komma igång med träningen, hur ofta och hur intensivt bör man träna? Ett enkelt tips är att testa sig fram. Genom att successivt öka både hur ofta och hur intensivt man tränar kan man känna efter och låta kroppen bestämma tempot. Ju mer man tränar desto bättre syreupptagningsförmåga får man i cellerna och konditionen blir bättre och bättre. Träningen gör att man bygger upp musklerna och gör dem redo att utsättas för ansträngande övningar. När man skall komma igång med sin fysiska aktivitet kan det vara bra att vända sig till en personlig tränare eller en fysioterapeut för att få tips. Detta är särskilt viktigt för de som har problem med sin hälsa, exempelvis om man lider av smärtproblematik eller övervikt.

Ett annat bra sätt att få ökad kunskap kring träning är att läsa i olika böcker men också på olika forum på nätet. Det finns oändligt många coacher inom träning och livsstil som förmedlar sin bild av hur man bäst skall komma i form. Genom att kombinera sådana råd och rön med sin egen kroppsinkänning och med sina mål kan man komma väldigt långt.

Sätt mål

När man tränar kan det underlätta om man har satt upp tydliga mål med sin träning. Vill man öka konditionen skall man träna på ett sätt medan om man vill öka sin smidighet bör man träna på ett annat sätt. Att träna rätt handlar alltså om att först förstå varför och hur man faktiskt vill förbättras, och därefter utforma en träning som är anpassad efter detta. Många människor beslutar sig för att börja träna, går till gymmet och kör stenhårt och enformigt en tid. Efter ett par veckor förväntar man sig märka resultat, men eftersom man inte haft en varierad träning, och kanske inte anpassat träningen efter det resultat man vill åt kommer man inte att bli nöjd med utfallet. Om man exempelvis tänker på en person som vill bli bättre på att löpa. Springer denne då samma sträcka varje gång den tränar och håller ungefär samma tempo så kommer det att vara väldigt svårt att komma mycket längre än till en viss nivå. Om man istället strukturerar sin träning, genom att addera saker så som intervallträning och att springa längre sträckor kommer man att nå sitt mål mycket fortare!

Att träna rätt innebär att man tränar individanpassat, får tips och tricks från flera källor, känner av sin kropp och har tydliga mål som man fokuserar sin träning kring.